BEHANDLINGAR

Som kinesiolog arbetar jag efter dina förutsättningar. Jag ser Dig inte som en i mängden utan Din behandling är individuellt utformad. Den som kommer med ett problem kan ha liknande symptom som andra, men alla symptom kopplas till individen och det är aldrig exakt samma behandling som behövs för två olika personer.

Naturligtvis förekommer det inom kinesiologin ingen form av påverkan på dina känslor, åsikter eller tankar. Det är hela tiden du och din kropp som väljer vad som sägs och vad som behöver kommer fram. En seriös kinesiolog arbetar under strikta etiska regler. Läs gärna dessa på http://www.medi.se/etik.pdf.

Hur går det till?

Grunden inom kinesiologin är manuell muskeltestning. Man har funnit att olika muskler är kopplade till olika organ, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler mm i kroppen. Genom att använda manuella muskeltester kan man spåra stress och obalanser i kroppen.

När man testat fram var det finns obalanser behandlar man dessa på olika sätt som:

Ett besök hos varar i ungefär en timme. Intervallet mellan behandlingarna varierar och även antalet behandlingar som behövs. Det är vanligt att man väntar 3-4 veckor mellan besöken, men även kortare tid kan förekomma. Antal besök beror på din kropp och det problem du behöver hjälp med.

Mer information se Kinesiologi.se

Vad kan man behandla?

En kinesiologisk behandling anses inte bota sjukdomar. En kinesiolog balanserar blockerad energi - fysisk och psykisk. Människan är självläkande, det jag som kinesiolog gör är att hjälpa en människas nerv- och energisystem att förstå hur man ska bli av med de blockeringar som finns.

Exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi:

Behandlingsmetoder

Nedan beskrivs några av de metoder jag använder mig av när jag behandlar. De beskrivs bara kortfattat. För ytterligare information så finns det hänvisningar till utförligare beskrivning.

Shortcutsystemet

Shortcut (från Manual Kinesiology) betyder genväg, och detta system är ett sätt att hitta genvägar till grundorsaken till ett problem. Det finns 2 nivåer, den första talar om vilket huvudsystem man ska jobba med, den andra nivån visar mer specifikt vilket del inom huvudsystemet man ska jobba med.

De tre huvudsystemen är; kemiskt (hormoner, joner, födoämnen, immunsystemet, stress mm), elektromagnetiskt (nervsystem, akupunktursystem mm) och strukturellt (ryggrad, kranium, muskler, triggerpunkter mm).

Man kan jobba med detta system på lite olika sätt, men generellt sett gäller att man letar sig ner genom lager efter lager tills man hittar en grundorsak. Genom att utföra en behandling mot denna grundorsak kan man få synnergieffekter på andra problem som kompenserat för det ursprungliga problemet.

Mer information se Manual Kinesiology, MK

Neuroenergetic Psychology (NEP)

Överallt i kroppen, i olika celler, ligger information lagrat. Cellerna kommer ihåg saker som har hänt, det kan vara ett minne, en situation, stress mm. Råkar man ut för samma reaktion, minne etc. igen kan kroppen reagera på detta utan att du är medveten om det, kroppen har varit med om det tidigare och har därför kopplad bort den medvetna reaktionen och du kan inte påverka vad som händer.

Med Neurenergetic psychologi arbetar vi med att plocka fram de tillstånd i kroppen som är problematiska och använder oss av Dr. Floyd Davis procedur att beröra vissa hudområden för att påverka autonoma nervganglion som fungerar som omkopplingsstationer. Genom att göra det kan man lösgöra problematiska minnen som finns i kroppen.

Mer information se Neuroenergetic Psychology

Sacro-Kraniell Kinesiologi

Den här metoden syftar till att balansera autonoma nervsystemet med hjälp av kraniet och sacrum. En person som är frisk har en viss rörlighet mellan skallens olika ben, en som är sjuk har mer rigida leder mellan skallbenen. Med sacro-kraniell behandling justerar man de ställen där benen "fastnat" i varandra.

Dels så arbetar jag med korrigeringar från Applied Kinesiology, dels med osteopatiska tekniker och tekniker från CranioSacral Therapy (CST) som påverkar duralmembranen i kraniet och ryggraden.

Mer information se Upledger Institute Skandinavia

7 Chi Keys

"7 Chi Keys" är en metod från Applied Physiology. Metoden syftar till att balancera de stora chakrana i kroppen. Chakra är energivirvlar som innehåller elektriskt minne av allt som hänt oss, både positivt och negativt. 7 Chi keys används för att komma åt problem som lagrats i chakrasystemet och balansera dessa så att de inte stör oss längre. Metoden kan utföras med Tei-shin (som liknar en panna med fjäder), akupunkturnålar eller akupressur. Jag använder främst Tei-shin.